Nueva imagen de «number 24»

Se ha revelado una nueva imagen del anime de rugby universitario titulado «number 24». Dicho anime se comenzará a emitir en enero de 2020.

Staff:

 • Dirección: Shigeru Kimiya
 • Composición: Rika Nakase
 • Borrador de personajes principales: YukiKana
 • Diseño de personajes: Saori Sakiguchi
 • Estudio: PRA

Cast:

 • Kengo Kawanishi
 • Ryouta Suzuki
 • Junichi Yanagita
 • Shohei Komatsu
 • Ayumu Murase
 • Hinata Tadokoro
 • Shinnosuke Tachibana
 • Makoto Furukawa
 • Kazuyuki Okitsu
 • Soma Saito
 • Kaito Ishikawa

Fuente: number24-anime.com

Indica que te ha gustado...
...y comparte